Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce       ZAMKNIJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Danych Osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności zgodną z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Są to dokładne informacje dla Państwa, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jak nasza spółka zabezpiecza Państwa dane osobowe, jakie dane są zbierane i w jakim celu.

Zaznaczamy również jakie przysługują Państwu prawa odnośnie ochrony Państwa danych, które przetwarzamy i z kim można skontaktować się w przypadku pytań lub wątpliwości.


1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możecie Państwo skontaktować się z nami w sprawie ich przetwarzania?
Administratorem Państwa danych jest K-2 Pertutti Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając wiadomość na adres e-mail:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do nas również listownie na adres:
K-2 Pertutti Sp. z o.o. Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy dwie główne kategorie danych: dane handlowe osobowe i dane firmowe.
Dane handlowe osobowe służą nam tylko i wyłącznie do kontaktów handlowych / biznesowych.

Dane handlowe osobowe, które przetwarzamy:
– e-mail,
– imię i nazwisko osoby kontaktowej,
– numer telefonu (jeżeli został nam przekazany),
– adres (jeżeli został nam przekazany),
– adres strony internetowej (jeżeli został nam przekazany).

Dane firmowe służą nam tylko i wyłącznie do wystawiana faktur. Dane są nam przekazywane przez Klientów, dla których już realizujemy zamówienia lub nasze usługi.
Dane firmowe, które przetwarzamy:
– nazwa firmy,
– adres,
– NIP,
– numer telefonu,
– adres e-mail,
– imię i nazwisko osoby kontaktowej.

Udostępnienie nam swoich danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy. Ponieważ jesteśmy firmą handlową, przetwarzanie Twoich danych konieczne jest do realizacji wywiązywania się z obowiązków powziętych zarówno w związku z obsługą Klienta jak i  tych którym podlegamy w świetle obowiązujących przepisów Prawa – np. obowiązek archiwizacji Faktur VAT.

Dane osobowe są przetwarzane również w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy lub e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes K-2 Pertutti Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;


3. Komu udostępniamy Państwa dane?
Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom gospodarczym.

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

- dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,
- podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, marketingowe,
- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-
operatorzy pocztowi i kurierzy,
- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.

4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Do momentu odwołania zgody. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego.

5. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?
Macie Państwo prawo dostępu do danych – możecie uzyskać wgląd do swoich danych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem Państwa danych.

Macie Państwo prawo do sprostowania danych, zaktualizowania i uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania określonych danych.
Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie nie będziemy uwzględniać tych danych w prowadzonych przez nas kontaktach handlowych.

Macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych w dowolnym momencie.

6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?
Nasze bazy oraz sprzęt są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostępu do bazy danych nie mają osoby spoza firmy.

7. Zmiany w Polityce Prywatności.
W zależności od bieżących potrzeb i wymagań możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę Prywatności.